individ, organisation, samhälle
Gränslöst samskapande för en mer hållbar och human värld

Symbios är en ideell förening med syfte att skapa ett hållbart, humant och lärande samhälle. Ett samhälle där olika aktörer samverkar för att tillsammans lösa nutida och framtida komplexa utmaningar. Utmaningar på individ- team organisations såväl som på samhällsnivå bortom traditionella gränser och strukturer. 

Vad menar vi med ett samhälle i symbios? 

Allt börjar och slutar med Individen. Att individens potential och känsla av meningsfullhet och värde utvecklas i symbios med samhällets behov 

Att utbildningssystemet utvecklas i symbios med regionala behov där olika aktörer skapar ett ekosystem i ständig utveckling i ett " lärande samhälle"

Att människa och maskin samarbetar i symbios för att stimulera och effektivisera vår gemensamma samhällsutveckling 

Vill du vara med och påverka utvecklingen mot ett mer hållbart, humant och lärande samhälle? Vi har flera möjligheter för dig att bidra i vårt arbete!

Vill du vara med och göra skillnad med oss?